tiistai 8. huhtikuuta 2014

Kokouksen antia: kannanotto, videokilpailun voittajat ja jäsenetuja

Yhdistyksen hallitus kokoontui maanantaina 7.4. viimeistelemään kannanottonsa laadukkaan kieltenopetuksen puolesta, valitsemaan kevätkilpailun voittajavideot sekä visioimaan yhdistyksen jäsenien iloksi rahanarvoista jäsenetua. 

Videokilpailun palkinnot menevät alakoulujen sarjassa Kaasmarkun ja Vähärauman kouluille. Molemmat koulut lähettivät kilpailuumme hauskat videot, jotka oli toteutettu hienosti. Yläkoulujen sarjassa palkitsemme Kuninkaanhaan koulusta lähetetyn videon, jossa leikiteltiin samankaltaisilla sanoilla. Onnea voittajille! Tällä kertaa jaamme palkintoina S-ryhmän lahjakortteja, jotka toimitetaan voittajakouluille.

Ideoimastamme jäsenedusta kuulette lisätietoja vielä tämän kevään aikana. Hyvää kannattaa odottaa!

Laatimamme kannanoton lähetämme median edustajille, Porin kaupungin päättäjille sekä Satakunnan sivistysjohtajille. Teksti kokonaisuudessaan on luettavissa alla.


Kannanotto laadukkaan kieltenopetuksen puolesta

Satakunnan kieltenopettajat ry:n hallitus on huolestunut siitä, että koulutuksen järjestäjät hakevat säästöjä kieltenopetuksesta. 

Perusopetuksen uudessa, 1.8.2016 voimaan astuvassa tuntijaossa vieraiden kielten opetukseen on tulossa useita muutoksia. Yhtenä tuntijakouudistuksen tavoitteena on ollut kieliohjelman monipuolistaminen. Väärillä linjauksilla tuloksena voi kuitenkin olla kieliohjelman kaventuminen ja opetuksen laadun notkahdus. 

Yksi muutoksista on ruotsin kielen opiskelun aloitus jo alakoulun puolella. Uhkakuvana on, että toisen kotimaisen kielen opetus jätetään sinänsä ammattitaitoisten luokanopettajien vastuulle. Harva heistä kuitenkaan on hankkinut kielenopettajan pätevyyttä suorittamalla opettajaopintojensa yhteydessä aineopinnot kyseisessä kielessä, vaan osaaminen on parin pakollisen ruotsin kurssin varassa. Toisin sanoen ruotsia opetettaisiin alakouluissa kielitaidolla, joka perustuisi vain korkeakoulututkinnossa suoritettuihin ruotsin kieli- ja viestintäopintoihin, nk. virkamiesruotsiin (4-5 opintopistettä). Vertailun vuoksi: ruotsin aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan vähintään 60 opintopisteen opinnot. Kielitaidon merkitys ihmisen perustaitona on niin merkittävä, että kieltenopiskelun laatu tulee taata heti alakoulusta alkaen pätevillä aineenopettajilla. 

Tuntijakouudistuksen mukaisen kieliohjelman monipuolistamisen merkeissä haluamme nostaa esiin myös A2-kielten tarjonnan satakuntalaisissa peruskouluissa. A2-kieli on alakoulussa, yleensä 5. luokalla alkava valinnainen vieras kieli, jonka järjestämisestä kunta saa päättää itse. On siis koulutoimen arvomaailmasta ja yritteliäisyydestä kiinni, tarjotaanko lapsille mahdollisuutta tutustua muihinkin kieliin kuin suomeen, ruotsiin ja englantiin silloin, kun into ja ennakkoluulottomuus ovat vielä pinnassa. Opetuksen järjestäminen on tietenkin kuluerä tässä hetkessä, mutta myös sijoitus lasten tulevaisuuteen: yrityksiltä kysyttäessä työnhakijoiden englannin kielen taito on jo itsestäänselvyys, ja vasta muiden kielten edes osittainen hallinta nostaa potentiaalisen työntekijän ylitse muiden.

Mikäli synkein tulevaisuudenkuva toteutuu, pian Porissa ja muualla Satakunnassa kaikille yhteisten kielten, ruotsin ja englannin, alkeita opettavat henkilöt, joilla ei ole riittävää osaamista ja intohimoa kieliin ja kulttuureihin, eikä muiden kielten olemassaoloa edes tunnusteta, koska niitä ei tarjota opiskeltavaksi. Samaan aikaan lapsilta ja nuorilta viedään mahdollisuus tutustua asiantuntijan johdolla globaaliin kulttuurien monimuotoisuuteen.

Vaadimme siis päättäjiä turvaamaan oppilaittemme ja opiskelijoittemme tulevaisuuden avarakatseisina maailmankansalaisina! Kieltenopetus on järjestettävä pätevien aineenopettajien toimesta, ja A2-kielet on saatava itsestään selväksi mahdollisuudeksi alakoululaisille.

Suomen kieltenopettajien liitto tiivisti olennaisimman opetusministerille lähettämässään kirjelmässä: “Hyvän yleissivistyksen käsitteeseen on aina kuulunut myös vieraiden kielten hallinta ja sitä kautta kyky ymmärtää vieraita kulttuureja. Monipuolinen kielitaito on välttämättömyys nyt ja tulevaisuudessa, niin työ- kuin arkielämässä.”

Kieltenopetus ei ole hyvä säästökohde!


Satakunnan kieltenopettajat ry:n hallitus
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti